360 graden duurzaam

Duurzaamheid zien we bij ERA Contour niet als ‘add-on’, maar als integraal onderdeel van alle processen en beslissingen. Duurzaamheid gaat bij ons over energie, water en het gebruik van materialen. Maar ook over slim hergebruiken, over ‘ingebouwde’ flexibiliteit én gezond en gewenst leef- en woonklimaat. Samen te vatten als brede maatschappelijke betrokkenheid.

Om duurzaamheid bij projecten te kunnen meten is een integraal toe te passen meetinstrument van groot belang. Daarom zijn er pilotprojecten gestart waarbij duurzaamheid in kaart wordt gebracht met de bestaande instrumenten GPR en Breeam.

Door onze processen en de organisatie continu op elkaar af te stemmen en te verbeteren, kunnen we steeds meer kwaliteit steken in de gezondheid, de energie en de toekomstwaarde van de te ontwikkelen gebouwen en gebieden. Lees meer over kwaliteit en duurzaamheid binnen ERA Contour.

Volg COGreen - De groene bouwplaats