Organisatie

Met circa 365 medewerkers bedenken en maken we buurten waar mensen prettig en duurzaam wonen. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners, co-makers en toekomstige bewoners.

Ons bedrijfs- en organisatiemodel is ingericht om dit samenwerkingsproces optimaal te kunnen faciliteren: korte lijnen en integrale projectverantwoordelijkheid met ruimte voor eigen initiatief.

Bedenken, maken én communiceren is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook naar onze klanten hanteren wij korte lijnen en een persoonlijke benadering. Dit leidt tot een grote medewerkers-betrokkenheid, trots én plezier in het werk.

Organogram ERA Contour