Kwaliteit en duurzaamheid

Bij ERA Contour vinden we kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid heel belangrijk. Ons kwaliteits-, arbo- en milieubeleid is erop gericht dat we als organisatie continu blijven verbeteren. Om dit te waarborgen, zijn onze belangrijkste processen vastgelegd in het ERA KAM-systeem (EKS) dat jaarlijks wordt getoetst aan de organisatiedoelen. Uiteraard worden we ook gecontroleerd door certificerende instanties, waardoor we beschikken we over verschillende certificaten.

Onze focus ligt op de volgende beleidsthema’s:

VEILIGHEID OP #1

Ieders veiligheid is voor ons de hoogste prioriteit. Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers en onderaannemers, we doen nieuwe kennis op en delen deze met elkaar, en we zorgen voor een veilige werkomgeving.

100% TECHNISCHE KWALITEIT

Wij verbeteren continu de organisatie en afstemming van de voorbereiding, inkoop, planning en engineering. Door projecten goed voorbereid te starten, blijven we kwalitatief hoogwaardige woningen bouwen.

PROCESBEHEERSING

Wij streven naar een strakke en eenduidige beheersing van het ontwikkel- en engineeringsproces. Alle projecten worden vanuit een duidelijke en realistische projectplanning aangestuurd, afgestemd en bewaakt. Kwaliteit staat daarbij voorop.

EEN BIJZONDER BLIJE KLANT

Wij zijn pas tevreden wanneer onze klant dat ook is. De klantwens én de directe gevolgen voor een klant staan dan ook centraal bij onze keuzes, besluiten en activiteiten. Toekomstige bewoners denken al in de vroeg stadium met ons mee. Hun wensen, ideeën en smaken nemen wij mee in de ontwikkeling van hun nieuwe thuis en verwerken we in het kwalitatief programma van eisen.

MILIEU

Technisch duurzaam bouwen is wat de klant van ons mag verwachten. Waar mogelijk maken wij gebruik van duurzame toepassingen, zodat onze klanten ook duurzaam kunnen leven. Bovendien streven wij in onze werkzaamheden naar een circulaire economie. Op de bouwplaatsen gebruiken we zo min mogelijk water en energie. En de restmaterialen, die willen we slim en maximaal hergebruiken.

Bekijk hier onze KAM-beleidsverklaring.